Avdelningar

I Höörs scoutkår kan du vara scout hela livet. Vi har inte bara scouting för barn- och ungdom utan även för vuxna.

Alla avdelningar (åldersgrupper) träffas varje vecka – de har möten heter det på scout-språk. Det är en fast veckodag och tid. Avdelningarnas möten inleds med en gemensam samling och avslutas med en gemensam samling. Däremellan är det verksamhet på olika teman. Den röda tråden är att kunna klara sig i naturen, vara en bra kompis och förebild och bli en engagerad samhälls- och världsmedborgare. Scouterna är en värdegrundsbaserad och politisk organisation men är helt fristående från partipolitik och kyrkliga samfund. I Höörs scoutkår arbetar vi efter Scouternas märkessystem vilket innebär att vi jobbar med och tar olika kunskaps- och intressemärken i olika avdelningar. När scouterna nått 18 års ålder övergår de till Rover-scouting. Då är där inte längre någon ledare utan scouterna har genom åren lärt sig att ta vara på sig och arrangera verksamhet utan ledare. Förutom avdelningsmöten har vi också hajker. Det innebär att vi träffas och sover över, ofta ute i naturen men ibland inomhus på scoutgården eller annan plats. På sommaren åker kåren gemensamt på sommarläger och en del scouter och ledare deltar också i internationella läger. Större läger kallas i Scouterna för Jamboree. Som vuxen kan du dels engagera dig som ledare men även som funktionär eller förtroendevald. Vi har också planerat att starta en vuxengrupp för vuxna som inte fick möjlighet att delta i scouterna som barn. Som sagt – i Höörs scoutkår kan du vara scout hela livet! Varmt välkommen med din intresseanmälan här på hemsidan!
/Janette Skogshus – Ordförande