Vill du också vara med i vår fina gemenskap?

Det räcker att vilja ge barn och unga en meningsfull fritid och dela våra värderingar.

Det finns massor av material att tillgå vad gäller det praktiska vi gör!
Du kan komma med som ledare, göra lekar ihop, hjälpa till med mat, ansvara för lokalen eller skjutsa barn.
Kanske är det något du tycker är extra roligt att göra?

Scoutledarnas roll är att stötta och lyssna på scouterna och hjälpa till när det behövs.
Ju äldre scouterna blir desto fler ledaruppdrag och ansvar får de själva.
Scoutledare finns i alla åldrar och det är aldrig för sent att engagera sig.
Det finns även stöd som terminsprogram, böcker, utbildningar och en aktivitetsbank.
Vi som engagerar oss i scouterna jobbar alla ideellt, så det är bara bra om vi är fler.

Hör av dig om du också vill prova att vara med – kontaktuppgifterna hittar du lite längre ned eller prata med ditt barns ledare!

Antalet scouter styr antalet ledare

… och inte tvärt om.
Vi har som mål att ha max 5 scouter per vuxen. Istället för att begränsa antalet scouter vi kan välkomna, satsar vi istället på att bli fler vuxna/ledare. Om gruppen blir riktigt stor kan vi köra parallella avdelningar på olika dagar.
En avdelning består alltid av en Avdelningsledare och ett ytterligare antal ledare. Hos oss är alla ledare på samma villkor, men man kan göra klart att man inte kan/vill vara med och planera, eller ta ansvar för möten, utan istället komma och stötta på mötena. De enda kraven som finns för att bli ledare är att man är myndig, går kursen trygga möten och är beredd att visa upp ett begränsat registerutdrag. Och du – det finns inga krav på förkunskaper!

Hur mycket tid tar det att vara ledare?

Det kan man bestämma själv. Börjar man som ledare räcker det med att komma på mötena, dvs. en kväll i veckan.
Det kan vara roligt att vara med på några planeringsmöten i avdelningen. För att lära känna kåren och de andra ledarna har vi kårmöten några gånger per termin. Då diskuteras gemensamma frågor som skötsel av scouthuset, gemensamma aktiviteter mm.
Vill man ytterligare stötta sin och andra scouter är man välkommen att vara med i styrelsen eller i en arbetsgrupp. Ledarkollegiet är ett glatt gäng där det är högt i tak, ett verkligt bra sätt att träffa nya bekantskaper.

Jag kan bara komma ibland, hur funkar det då att vara ledare?

Eftersom vi har som mål att vara många ledare i en avdelning är det inget problem att man är borta ibland, det är många som reser i jobbet och ändå är aktiva som ledare.

Att vara olika berikar

Vi tycker man skall ta tillvara det som vi föräldrar är intresserade av. Exempelvis foto, hantverk, snickeri, rymden, odla, sy, måla tavlor, ja nästan vad som helst.
Det viktiga är att det är många händer, ögon, famnar som kan stötta när scouterna är lite yngre.
Ju fler ledare vi är som är lite olika desto roligare blir det, både för barn och oss vuxna!

Scoutmetoden

Vi jobbar utgående från scoutmetoden som ett ramverk.


Scoutmetoden består av följande delar:

  • Scoutlag och scoutlöfte
  • Patrullsystemet
  • Learning by Doing
  • Stödjande och lyssnande ledarskap
  • Lokalt och globalt samhällsengagemang
  • Friluftsliv
  • Symboliskt ramverk

Detta innebär att man kan skapa massor av vitt skilda aktiviteter och få med en eller flera delar ur scoutmetodens delar. Tittar man noga ser man att friluftsliv bara är en del, man kan exempelvis få med ”Patrullsystemet” och ”Learning by Doing” genom att göra hantverk eller laga mat.

Målspår

Målspåren är ett antal mål som vi vill uppnå med verksamheten. Målen kan ses som ett förslag på ”läroplan” eller utvecklingstrappa. Målspåren är olika för varje åldersgrupp, men huvudmålen är de samma:

  • Ledarskap
  • Aktiv i gruppen
  • Relationer
  • Förståelse för omvärlden
  • Känsla för naturen
  • Aktiv i samhället
  • Existens
  • Egna värderingar
  • Självinsikt och självkänsla
  • Fysiska utmaningar
  • Ta hand om sin kropp
  • Problemlösning
  • Kritiskt tänkande
  • Fantasi och kreativt uttryck

Nedan finns målspåren för spårarscouter som ett exempel.

Hur det hänger ihop…

Målspåren anger vad vi vill göra, och scoutmetoden hur, och av detta får vi fram våra aktiviteter.
Exempel: anta att vi vill ha med två målspår:
Målspår: känsla för naturen
Målspår: fantasi och kreativt uttryck
Aktiviteten kan då vara att i patrullen fotografera småkryp och göra en utställning med fotona på biblioteket. Då har vi fått med känsla för naturen och kreativitet.
Då har vi i denna aktivitet använt två delar i Scoutmetoden: patrullsystemet och lokalt och globalt samhällsengagemang.

Lära sig mer

Vill man lära sig mer finns allt från allmänna kurser, ledarskapsutbildningar till specialiserade friluftsledarutbildningar inom klättring, kajak eller fjällvandringar.

Följer man ”sin scout”?

Ja, många föräldrar blir ledare för sin spårarscout och följer dem sedan upp i åldrarna. Vi är många som börjat som ledare för mina våra barn under spårartiden, och vi har utvecklats tillsammans.

Kan man prova innan man bestämmer sig?

Ja, man kan prova på scouting tillsammans med sitt barn på ett av våra möten innan man bestämmer sig.

Intresserad av att veta mer?

Skicka ett mejl till info@hoorsscoutkar.se
Eller prata med ledarna i avdelningen där ditt barn går/ska börja.