20230612_122212627_iOS

#HÖÖRGÖR

2026 är Höörs scoutgård en hållbar mötesplats för innovation och välbefinnande med naturen som bas. En arena där "Skills for the 21st Century" och entreprenörskap frodas.

Syftet med projektet är att skapa en modern miljöriktig och ekonomiskt hållbar mötesplats i
MittSkåne som inspirerar till innovation, event- och upplevelseerbjudanden för besökare från
hela Öresundsregionen.

Målet med projektet är skapa ett beredningskök, färdigställa en hållbar mötesplats genom att
installera solceller, uppföra vindkraftverk och installera laddstolpe, anlägga en urban
trädgård samt att rusta upp och skapa övernattningsplatser.

Här kommer du att kunna följa projektets blogg.

 

 

2023-09-10  Beredningköket
Under hela sommaren har det byggts och fixats och äntligen står det fantastiska beredningsköket färdigt!
Navet i mötesplatsen!

Beredningskök

 

2023-09-25 Hållbar mötesplats!
En annan viktig del är att kunna visa hållbarhet och globala målen genom förnyelsebar energi!
Solcellerna är monterade så även där går det framåt med stormsteg just nu.

 

2024-01-25

Solcellerna levererar! Minsta solstrålar såhär en januaridag och tre timmar blev självförsörjande. Underbart!

#klimatneutrala #höörsscoutgård #leader #eu #höörgör #globalamålen #förnyelsebarenergi

Mars

Närodlad Salix till staketet!

Välkommen på workshop!